Jozef Legrand - De Poëtische Ontmoeting voor nieuw winkelcentrum De Gaard

Impressie nieuw ontwerp winkelcentrum De Gaard Utrecht

Herinrichting winkelcentrum De Gaard, een opdracht voor kunst in de openbare ruimte.

Kunstwerk De Poëtische Ontmoeting van Jozef Legrand

Op uitnodiging van de gemeente Utrecht gaf kunstenaar Jozef Legrand advies bij de herinrichting van winkelcentrum De Gaard. De Gaard is een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt. Verschillende pleinen zijn bij de nieuwe inrichting aan elkaar verbonden, zodat er een groter gebied ontstaat waar het prettig is om te zijn. De bestaande kunstwerken hebben een nieuwe plek gekregen. 
Legrand ontwierp voor het plein De Poëtische Ontmoeting bestaande uit zeven ‘verhalende’ banken. Op de rugleuningen zijn een levenswijsheid, uitdrukking of citaat van bewoners gefreesd. De kunstenaar nodigden buurtbewoners en leerlingen van het Gerrit Rietveld College uit zinnen voor het project aan te leveren. Zij ontvingen 170 reacties. Hieruit koos Legrand 14 zinnen voor 7 bankjes. In het winkelcentrum hangt dan een poster met alle 170 ingezonden teksten. Op vrijdag 13 december 2019 worden de eerste drie bankjes geplaatst.

Kunstenaar Jozef Legrand

Jozef Legrand is een Belgische kunstenaar die sinds 1985 woont en werkt in Berlijn. Hij geeft daar ook les in vormgeving. Al ruim 20 jaar staat de openbare ruimte centraal in zijn artistieke praktijk als “de plek” waar verschillende belangen spelen waarover men met elkaar in gesprek moet gaan.

‘Verhalende’ Banken

Waarom noemt de kunstenaar de banken ‘verhalend’? Hij hoopt dat de buurtbewoners en scholieren elkaar hier zullen ontmoeten en verhalen uit zullen wisselen. Jozef Legrand heeft in het proces van de herinrichting veel met betrokkenen uit de omgeving gesproken. Het wilde iedereen die gebruik maakt van deze plek betrekken bij de vormgeving van de banken. Daarom nodigde hij buurtbewoners en leerlingen van het Rietveld College waar hij een gastles over het kunstwerk verzorgde uit om een mooie zin te schrijven. Een zin als blijvend geschenk aan de wijk en voor elkaar. Hij ontving 170 zinnen. Zoals Legrand hoopte waren er ook zinnen bij in andere talen dan het Nederlands, waarmee de afspiegeling van de samenleving ook in de openbare ruimte tot uitdrukking komt. Hij koos er 14 uit om in de rug van de bankjes te frezen.

schetsontwerp bankje door Jozef Legrand

schetsontwerp Verhalende Bank door Jozef Legrand

 

foto van stembus in winkelcentrum De Gaard

Stembus voor het inleveren van een tekst voor de verhalende bankjes in De Gaard